Turkije, meer dan alleen costa′s

[klik op de foto voor diashow]

Sinds 29 oktober 1923 is Turkije officieel een republiek en zijn de grenzen van het huidige Turkije vastgelegd in het verdrag Vrede van Lausanne. Atatürk werd de eerste president van Turkije en voerde direct drastische hervormingen door, waarbij het meest opvallend de scheiding tussen de kerk en staat was. Andere drastische wijzigingen waren een aanpassing van het Arabische alfabet naar het Latijnse alfabet, het afschaffen van traditionele kleding en het verbod op het dragen van een hoofddoek in openbare ruimtes. Ook werd Ankara als nieuwe hoofdstad van Turkije bestempeld.
Na het overlijden van Atatürk in 1938 zijn er diverse staatsgrepen geweest in Turkije totdat er in 1983 een nieuwe grondwet werd vastgesteld.
Turkije is tot 2001 nog in een zware economische crisis beland. Deze crisis kon door de invoering van de nieuwe Turkse lira weer een positieve wending krijgen. Dit in combinatie met de functie van NAVO land, waardoor Turkije een belangrijke rol kreeg te vervullen als intermediair. De laatste decennia heeft de enorme ontwikkeling in de toeristische sector ook bijgedragen aan deze positieve economische wening.